Tidigare uppdrag

Carina Berger - borgerlig officiant

Carina Berger

Kund: Carina Berger
Bransch: begravning
Kategori: hemsida | logotyp | film

Carina Berger är borgerlig officiant och anlitas i Stockholms län av både begravningsbyråer och privatpersoner. Mening Med Ord har för Carina Berger byggt en hemsida i WordPress, formgett logotyp samt producerat en film.

Se andra exempel